Feelings for wood

Bolværk

 

I disse år og i fremtiden er klimaforandringer synlige for de fleste husejere i Danmark. Vores land er fladt og ubeskyttet overfor orkaner, som opstår på grund af højere temperaturer i havet og som medfører flodbølger oftere og oftere. Den stigende vandstand i havene som følge af den smeltende indlandsis på begge planetens poler gør vores strande og lange kyster mere sårbare overfor oversvømmelser.

Vores bolværk består af spunsvægge og stolper i hårdttræ, som man kan vælge at afslutte med en overlægger. Denne type bolværk henvender sig primært til privatkunder, som ønsker at sikre deres strande eller haver permanent mod havets voldsomme kræfter. Vi kommer gerne som en service gratis ud og rådgiver om den bedste løsning på den enkelte sag. I de fleste sager kan vi i samarbejde med Jer bruge historikken fra tidligere storme/orkaner til at vurdere, hvilken løsning, som vil holde havet bedst stangen. Hvis man har et godt naboskab og ens naboer har eller snart vil få de samme problemer med oversvømmelse, så kan det måske svare sig at tænke langsigtet og slå sig sammen med dem, så kystsikringen bliver bedre sikret for den enkelte og for alle.

Ved mere komplekse sager, hvor huset næste gang er i overhængende fare for at blive totalskadet eller ligefrem taget af havet, da vil vi henvise til vores samarbejdspartnere med særligt speciale i stormflodssikring indenfor jord- og betonarbejder. Dette er entreprenørfirmaer med rigtigt stort grej (gravemaskiner, donkraft mv.). 

Følgende særligt hårdføre hårdttræsorter tilbydes som bolværk til kystsikring:


Spunsbrædder:

  • Angelim Vermelho (Brasilien)
  • Azobe (Afrika)
  • Okan (Afrika)

Dimension: 45 x 145 x længde (mm).

Længder: 1800-2000 mm.

Spunsbrædder er med fer & not og de leveres ofte i faldende bredder mellem 100-200 mm.

H-stolper:

  • Azobe (Afrika)
  • Okan (Afrika)
  • Eg (Europa)
  • Kastanje (Europa)

Dimension: 200 x 200 x længde (mm).

Længder: 2000-3000 mm.

Stolperne er med udfræset spor til spunsbrædderne.

Top